Lijmankers

Lijmankers worden gebruikt voor het chemisch verankeren in steenachtige materialen zoals beton, steen, metselsteen, kalkzandsteen.

Lijmankers kunnen grofweg worden opgedeeld in 2 soorten: Lijmankers in de vorm van chemische capsules en lijmankers in de vorm van injectiemortels.

Chemische capsules

Deze capsules zijn bedoelt om te verankeren in ongescheurd beton. Na het inbrengen van de capsule in het boorgat dient een ankerstang te worden ingedraaid. Door de geslepen kanten van het draadeind en de draaiende beweging zal de glazen capsule breken. Vervolgens mengen de 2 componenten en harden uit. Hierdoor ontstaat een zeer sterke vorm van verankering.

Injectiemortels

Injectiemortels zijn op te delen in 2 soorten: Polyester mortels voor universeel gebruik in ongescheurd beton en Vinylester mortels voor gebruik in gescheurd beton.
De chemische spuitmortels zijn eenvoudig in te brengen met behulp van een kitspuit. Gebruik deze vorm van chemische verankering in combinatie met draadeinden.

Bekijk hieronder een instructievideo voor het gebruik van chemische injectiemortels: