Gemische ankers (Chemisch verankeren)

Chemische ankers worden gebruikt voor verankeringen in steen of beton. Dit kan door middel van chemische capsules welke 2 componenten bevat. De glazen capsule wordt in het boorgat aangebracht. Daarna wordt de stalen ankerstang ingedraaid. Tijdens het indraaien van de ankerstang zal de capsule breken en zullen de 2 componenten mengen. Het chemische mengel hardt uit en vormt zo een sterke verankering.

Chemisch verankeren met een injectiemortel

In plaats van glazen capsules kan er ook worden gekozen om een spuitmortel te gebruiken. Deze mortel van polyester (niet gescheurd beton) of vinylester (gescheurd beton) wordt ingebracht met een kitpistool. Hierna kan een draadeind worden ingebracht. Voor gebruik in holle steen zijn speciale zeefhulzen verkrijgbaar zodat ook hiervoor chemische verankering mogelijk is.

Voor alle chemische verankering geldt dat belasting pas kan plaatsvinden na volledige uitharding.